پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 آبان 1398

دبیر شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر منصوب شد

در صنعت برق، تحقق اهدافی نظیر ایجاد وحدت رویه و انسجام‌بخشی در فرآیندهای کنترل کیفیت، سیاستگذاری‌های موثر در توسعه توانمندی‌های ساخت داخل، ارتقاء کیفی کالاها بویژه محصولات داخلی، توسعه بازارهای هدف اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، یکپارچگی و قابل اعتماد نمودن اطلاعات در خصوص اقلام، کالاها، تجهیزات و استقرار سیستم کنترل کیفیت در صنعت برق از الزامات اساسی می باشند.
شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر، به منظور تحقق اهداف مذکور با مدیریت شرکت مادر تخصصی توانیر در حوزه انتقال و توزیع برق، در زمینه فرآیند ارزیابی صلاحیت تامین‌کنندگان و مطابقت با استاندارد کالاهای تخصصی صنعت برق، تشکیل شده است. طبق مقررات صنعت برق، رعایت استانداردهای محصول و تولید، عوامل اصلی ارزیابی کیفی متقاضیان و به عنوان یکی از عوامل رد یا پذیرش در ارزیابی صلاحیت تامین‌کنندگان کالاهای تخصصی صنعت برق به شمار می‌روند. احراز صلاحیت، منوط به انجام آزمون‌های نوعی و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) در فرآیند تولید است، در این راستا شرکت توانیر با اختیارات قانونی خود، بر حسب نتایج انجام آزمون‌های نوعی و بررسی استقرار برنامه کنترل کیفیت، گواهی مطابقت با استانداردهای تولید صادر می‌نماید. همچنین شرکت‌های تولیدکننده مجاز هستند آزمون‌های استاندارد را با نظارت شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر، در آزمایشگاه‌های معتبر انجام دهند. جهت انجام این امر شرکت‌های تامین‌کننده درخواست خود را به دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر ارائه می‌نمایند و ارزیابی انجام می‌گیرد.
دبیرخانه شورای تخصصی ارزیابی صلاحیت تامین‌‌کنندگان و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر در مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو و در دفتر برنامه‌ریزی و تایید صلاحیت آزمایشگاه¬های صنعت برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو مستقر می‌باشد. از مهم‌ترین وظایف دبیرخانه به عنوان بازوی اجرایی شورای مذکور، طراحی، تجهیز و راه‌ اندازی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات حاصل از رویه‌ها و فرآیندهایی است که در شورای تخصصی تهیه و جهت انجام به تایید می‌رسند. از دیگر وظایف دبیرخانه شورا، مدیریت ارزیابی صلاحیت تامین‌کنندگان و مطابقت با استانداردهای تولید بر اساس انجام آزمون‌های لازم در آزمایشگاه‌های معتبر و انعکاس نتایج آن به شورا جهت تایید یا رد محصول می‌باشد.