پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 آبان 1398

10 راهکار برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری نیروگاه‌های بیوگاز یا بیومتان

چگونه می‌توان هزینه‌های پروژه بیوگاز یا تولید گاز طبیعی تجدیدپذیر، بیومتان (RNG) را کاهش داده و سودآوری آن را افزایش داد؟ بدین منظور باید هزینه‌های یک نیروگاه بیوگاز را ارزیابی کرد، عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌ها را شناسایی نمود و درآمدهای احتمالی و سایر مزایای حاصل از آن را دانست. در این صورت، می‌توان بر روی برخی از جنبه‌های کلیدی پروژه با اشراف بیشتری تمرکز کرده و آنها را بهینه نمود.
بررسی امکان‌پذیری، سودآوری و برنامه‌ریزی، نقاط شروع هر پروژه بیوگاز و بیومتان است.