پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 آبان 1398

تأیید جداول نهایی شاخص‌های ارزیابی فنی به منظور حمایت از بومی‌سازی تجهیزات نیروگاه‌های زیست‌توده

در هفتمین جلسه کارگروه حمایت از بومی‌سازی فن‌آوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک درخواست شرکت‌های تامین انرژی برق ایرانیان (تابان) و شرکت صبانیرو مبنی بر تعیین امتیاز فن‌آوری ماژول‌های فتوولتائیک سیلیکونی و توربین بادی مدل V47-kW 660 مورد بررسی و ارزیابی کمیته کارگروه مذکور قرار گرفت.
در پایان این جلسه، جداول نهایی شاخص‌های فنی تکنولوژی‌های مطرح در بخش نیروگاه‌های زیست‌توده در انواع تکنولوژی احتراق مستقیم (زباله سوز)، گازی‌ساز، هاضم بیهوازی و دفن‌گاه (لندفیل) به همراه فرم‌های اخذ درخواست از متقاضیان ارزیابی که توسط کمیته فنی کارگروه فوق متشکل از متخصصین ساتبا، پژوهشگاه نیرو و اعضای هیئت علمی مرتبط در این حوزه تدوین گردیده بود، ارائه و مورد تایید کارگروه قرار گرفت و جهت تصویب و الحاق به دستورالعمل اصلی به مقام عالی وزارت نیرو پیشنهاد گردیده است.
این گزارش می‌افزاید: براساس دستورالعمل حمایت از بومی‌سازی فن‌آوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است نیروگاه‌های تجدیدپذیری که از تجهیزات بومی‌سازی شده استفاده نمایند از ضریب تشویق در نرخ خرید تضمینی برق برخوردار خواهند شد و متناسب با میزان بومی‌سازی فن‌آوری، نرخ خرید برق این نیروگاه‌ها تا ۳۰ درصد نسبت به نرخ پایه افزایش خواهدیافت.