پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 آبان 1398

حمایت از ساخت داخل تجهیزات تبدیل پسماند به انرژی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو ، محمدصادق قاضی زاده در نشست خبری که در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران برگزار شد، به تشریح فعالیت‌های پژوهشگاه نیرو در حوزه مدیریت تحقیقات در صنعت برق پرداخت.
رئیس پژوهشگاه نیرو در بخشی از سخنان خود با اشاره به تدوین "سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی زيست‌توده در ايران"، گفت: بر اساس این ره‌نگاشت، ساخت داخل تجهیزات تبدیل پسماند به انرژی و همچنین تولید موتورهای بیوگازسوز در دستور کار پژوهشگاه نیرو است که با مشارکت بخش خصوصی طی یک سال آینده رونمایی خواهند شد.