پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 مهر 1398

صدور گواهی تأیید صلاحیت پژوهشگاه نیرو برای تهیه پیش‌نویس‌های استانداردهای ملی از طرف سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، این گواهی در راستای ابلاغ نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق از سوی مقام عالی وزارت نیرو و در پی معرفی مهرنوش هور، مدیر توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی به عنوان نماینده پژوهشگاه نیرو به سازمان ملی استاندارد ایران، به استناد مصوبه جلسه کمیته تأیید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران مورخ 98/7/1، صادر گردید.
بر این اساس پژوهشگاه نیرو می‌تواند برای تهیه پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران در کمیته‌های ملی به شرح ذیل فعالیت نماید:

 • کمیته ملی مهندسی برق و الکترونیک
 • کمیته ملی فناوری نانو
 • کمیته ملی اندازه‌شناسی و اوزان و مقیاس‌ها
 • کمیته ملی فناوری اطلاعات
 • کمیته ملی فناوری ارتباطات
 • کمیته ملی انرژی
 • کمیته ملی محیط زیست
 • کمیته ملی مدیریت کیفیت
 • کمیته ملی مکانیک
 • کمیته ملی فلزشناسی
 • کمیته ملی مواد معدنی
 • کمیته ملی صنایع شیمیایی
 • کمیته ملی صنایع پلیمر
 • کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
کسب این گواهی در راستای تحقق برنامه‌ها و مأموریت پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی اصلی و اجرایی وزارت نیرو در سازمان‌دهی امور و مدیریت فعالیت‌های مربوط به استانداردهای صنعت برق و انرژی است.
مهرنوش هور دبیر تدوین استاندارد و عضو سامانه تدوین استاندارد ملی (سمایار) ضمن اشاره به این موضوع، تصریح کرد: براساس دستورالعمل تأیید صلاحیت اشخاص حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران، اعضاء کمیته تأیید شامل معاونت محترم برنامه‌ریزی و تدوین استاندارد به عنوان رئیس کمیته، معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم‌های کیفیت، رئیس محترم پژوهشگاه استاندارد، مدیر کل محترم دفتر امور تدوین استاندارد، مدیر کل محترم امور استان‌ها، معاونت محترم برنامه‌ریزی تدوین استاندارد دفتر امور تدوین و نماینده محترم ریاست است که در رشته مرتبط ضمن بررسی مدارک و مستندات، احراز شرایط پژوهشگاه نیرو را مورد تأیید قرار دادند.
با توجه به اینکه اشخاص حقوقی تأیید شده موظف هستند تنها از اشخاص حقیقی معرفی و تأیید شده به عنوان دبیر تدوین استفاده نمایند و هر یک از دبیران حائز شرایط نیز تنها می‌توانند از طریق یک شخصیت حقوقی معرفی گردند، لذا مدیر توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی که پیشتر به عنوان نماینده پژوهشگاه نیرو به سازمان ملی استاندارد ایران معرفی شده بودند، به عنوان دبیر انتخاب شده و عضویت ایشان در سامانه تدوین استاندارد ملی (سمایار) ثبت گردید.