پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 مهر 1398

طرح ارتقای عملکرد واحدهای گازی در فصول گرم سال (HAS)

انطباق شرایط عملکردی توربین‌های گازی V94.2 و GEF9 در دو واحد در نیروگاه‌های یزد و کرمان به موفقیت تست و راه اندازی گردیدند.
با توجه به اجرای طرح بازچینش پره‌های ثابت کمپرسور به منظور افزایش توان و جلوگیری از کاهش تولید در فصول گرم سال (طرح HAS) که منطبق با اوج مصرف در کشور می‌باشد، در واحد 2 نیروگاه کرمان موسوم به V94.2-HAS، و واحد GEF9-G14 یزد تست این واحدها نیز در اردیبهشت و خرداد ماه 98 به انجام رسید.
نتایج تست عملکردی عملکردی این واحدها در شرایط مختلق محیطی در پیک سال 98 تحلیل و پایش گردید. مقایسه نتایج تست با منحنی گارانتی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده طبق توافق با کارفرمای محترم نیز تطبیق داده شد که مبین دست یابی به اهداف تعیین شده بودند. نتایج استخراج شده نشان از تائید عملکرد طرح HAS بر اساس مقادیر تضمین شده دارد.