پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 مهر 1398

ضرورت تدوین و ابلاغ نظام نامه بازرسی فنی صنعت برق

این نظام‌نامه با افزایش دقت در بازرسی فنی و ساختار دهی به فعالیتهای صنعت برق، به تعامل مثبت و سازنده با نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط صنعت برق، کمک شایانی نموده و بستر مناسبی را جهت ارتقای کیفیت محصولات در سطح صنعت برق فراهم می‌نماید.
در این راستا دومین نشست کارگروه تخصصی تدوین نظام نامه بازرسی فنی صنعت برق با حضور نمایندگانی از وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، برق حرارتی، ساتکاب، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری‌انرژی‌برق‌(ساتبا) و سندیکای برق، سندیکای تولید و پژوهشگاه ‌نیرو (مرکز آبانیرو) در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
در این نشست چالش‌های پیشرو مورد بررسی قرارگرفت و ضرورت تدوین و ابلاغ این نظام‌نامه مورد توافق قرار گرفت . همچنین تدوین و ابلاغ این نظام‌نامه با عنوان، "نظام‌نامه بازرسی فنی تجهیزات صنعت برق" توسط اعضای حاضر تصویب گردید.