پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 شهریور 1398

سمینار آموزشی «تشریح الزامات استاندارد و مفاهیم چک لیست شناخت وضعیت موجود امنیت سایبری» در پژوهشگاه نیرو برگزار شد

سمینار آموزشی «تشریح الزامات استاندارد و مفاهیم چک لیست شناخت وضعیت موجود امنیت سایبری» به همت مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق در پژوهشگاه نیرو و با حضور نمایندگان بخش‌های فناوری اطلاعات، اسکادا و مخابرات و حراست کلیه شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت مدیریت شبکه، شرکت توانیر و مرکز مدیریت راهبردی افتا طی روزهای 4 و 5 شهریور ماه در محل سالن رودکی پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، با توجه به اینکه صنعت برق به عنوان مادر زیرساخت‌های کشور است، امروزه امنیت سامانه‌های کنترل، اتوماسیون صنعتی و اسکادای صنعت برق به عنوان یک مسئله بسیار مهم مطرح می‌باشد.
صنعت برق کشور دارای حوزه‌های مختلف تولید، انتقال، فوق‌توزیع، توزیع، مصرف، بازار و بهر‌ه‌برداری است و مقوله امنیت سایبری در کلیه این حوزه‌ها دارای اهمیت می‌باشد.
با هدف حفظ یکپارچگی طرح‌ها و برنامه‌های کلیه حوزه‌های تخصصی و ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی با کلیه عوامل درونی و بیرونی صنعت برق، سیاست‌گذاری و راهبری امنیت سایبری در کلیه حوزه‌های صنعت برق، توسط کمیته راهبری امنیت صنعت برق شرکت توانیر انجام می‌شود و در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، برنامه‌ریزی لازم در راستای ارتقاء امنیت سایبری صنعت برق صورت می‌پذیرد.
به عنوان یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت، «چک‌لیست شناخت وضعیت موجود امنیت سایبری صنعت برق» که با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا و نمایندگان کمیته راهبری امنیت صنعت برق تدوین شده، در اختیار شرکت‌های برق منطقه‌ای قرار گرفته است.
بر این اساس طی سمینار آموزشی با عنوان «تشریح الزامات استاندارد و مفاهیم چک لیست شناخت وضعیت موجود امنیت سایبری» ، نحوه تکمیل هریک از موارد چک لیست آموزش داده شد.
این سمینار آموزشی با حضور نمایندگان بخش‌های فناوری اطلاعات، اسکادا و مخابرات و حراست کلیه شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت مدیریت شبکه، شرکت توانیر و مرکز مدیریت راهبردی افتا در روزهای 4 و 5 شهریورماه توسط مرکز توسعه فناوری امنیت اطلاعات، ارتباطات و تجهیزات صنعت برق پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی اجرایی کمیته راهبری امنیت صنعت برق شرکت توانیر در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.