پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 شهریور 1398

پی گیری انعقاد تفاهم نامه بین پژوهشگاه نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص همکاری به منظور توسعه مجتمع‌های آب درمانی در مناطق زمین گرمایی کشور- مرداد ماه 1398

در بهمن ماه سال گذشته، نامه‌ای از طرف ریاست محترم پژوهشگاه نیرو به ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور آغاز همکاری‌ها در خصوص توسعه مجتمع‌های آب درمانی در مناطق امیدبخش زمین گرمایی کشور ارسال گردید. پس از پی گیری نامه فوق‌الذکر، در اسفند ماه سال گذشته (1397)، مجری طرح انرژی زمین گرمایی به همراه یکی از کارشناسان طرح مذکور، جلسه‌ای را با مسئول دفتر تسهیلات و تأمین منابع مربوط به معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع سازمان میراث فرهنگی برگزار نمودند.
پس از انجام مذکرات و رایزنی‌ها، مقرر گردید که جهت آغاز همکاری‌های فیمابین ابتدا تفاهم نامه‌ای بین پژوهشگاه نیرو و سازمان میراث فرهنگی تهیه گردیده و به امضای طرفین برسد. پس از برگزاری جلسه مذکور، اقدامات لازم برای تهیه تفاهم نامه یاد شده آغاز گردید. اما پس از گذشت حدود دو ماه از تهیه متن اولیه تفاهم نامه، مشخص گردید که تفاهم نامه جامعی بین وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی در خصوص احداث مجتمع‌های گردشگری در مجاورت تأسیسات آبی کشور، منعقد شده است. بنابراین، به منظور صرفه جویی در زمان، تصمیم بر آن شد که موضوع همکاری بین پژوهشگاه نیرو و سازمان میراث فرهنگی در حوزه انرژی زمین گرمایی نیز به شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه اخیر، اضافه گردیده و مفاد آن توسط طرفین، پی گیری شود.