پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 مرداد 1398

دومین جلسه شورای راهبری پایش، حفاظت ، کنترل و ابزاردقیق نیروگاه

دومین جلسه شورای راهبری پایش، حفاظت ، کنترل و ابزاردقیق نیروگاه با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه ابزاردقیق و کنترل نیروگاه ها در تاریخ 98/5/23 تشکیل شد. اهم موارد مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:
- بررسی حوادث I&C دوره 3 ماهه گذشته نیروگاه‌های حرارتی کشور
- ارائه گزارش و بررسی مشکلات سیستم حفاظت سرعت Braun
- بررسی نتایج و گزار‌ش‌های کارگروه فنی بررسی مشکلات سیستم کنترل ABB
- ارائه گزارش شرکت پژوهشگاه نیرو در خصوص پایش وضعیت واحدهای GE-Frame 9 و V94.2
- هم اندیشی اعضا در خصوص مشکلات جاری نیروگاه‌ها