پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 مرداد 1398

برگزاری نشست ارزیابی طرح‌های سند‌ "توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق"

نشست ارزیابی طرح‌های "کنترل خوردگی در صنعت برق" و "بازرسی فنی و پایش خوردگی در صنعت برق" در تاریخ 98/5/7 در پژوهشگاه نیرو با حضور مدیران و کارشناسان صنعت برق برگزار گردید.
در این نشست، آقای داور‌رضاخانی، مجری سند "توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق" ضمن اشاره به اینکه پدیده خوردگی در صنعت برق، خسارت‌های فراوانی به صنعت برق کشور تحمیل می‌کند، كنترل و پایش خوردگی تجهيزات و سازه‌های صنعت برق را امری ضروری جهت افزايش عمر كاری قطعات و كاهش خسارات ناشی از خوردگی تجهیزات جهت حفظ سرمايه‌های ملی برشمردند.
ایشان در ادامه گفتند، مرکز "توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق" با چشم‌انداز دستیابی به دانش فنی و توانمندی ‌ساخت و بهره‌برداری از روزآمدترين فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی بمنظور كمك به توليد، انتقال و توزيع پايدار برق، حفظ سرمايه‌های ملی و حداقل‌سازی هزينه‌های صنعت برق از اواسط سال 1396 در پژوهشگاه نیرو آغاز به کار کرده است. بر اساس برآورد این مرکز، در صورت توسعه فناوری‌های نوین کنترل و پایش خوردگی و استفاده صحیح آنها در صنعت برق، 15 الی 35 درصد هزینه‌های ناشی از خوردگی در صنعت برق کاهش خواهد یافت. ایشان در ادامه کلیاتی از وضعیت کنونی پروژه‌ها، دستاوردها و آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه طرح‌ها را ارائه نمودند.
آقای رضاخانی در ‌راستای موضوع انتقال و انتشار فناوری که یکی از اصلی‌ترین اهداف سند بوده است بیان کردند که تا‌کنون طی مذاکرات گسترده با شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی و نیروگاه‌های کشور، تمامی مشکلات خوردگی صنعت برق در حوزه تولید، بررسی و جمع‌بندی شده‌است و در گام بعدی فناوری‌های اکتساب شده نوین کنترل و پایش خوردگی در یک نیروگاه بصورت پایلوت پیاده‌سازی خواهد شد و در ادامه این مدل همکاری به نیروگاه‌های دیگر نیز تعمیم داده خواهد شد.