پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 مرداد 1398

نشست ترمیم ساختار و فعال سازی کمیته فنی متناظر INEC TC 36 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ به نقل از دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد ایران، در این نشست پس از ارائه توضیحات و آشنایی با سازمان بین‌المللی الکتروتکنیک IEC، کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و ساختار کمیته‌های فنی و فعالیت آنها، با کسب حداکثر آراء، مهندس داوود محمدی و دکتر حسام فلاح از پژوهشگاه نیرو به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فنی INEC TC 36 و مهندس سیامک ابیضی از پژوهشگاه نیرو و مهندس پریسا خرّم از شرکت نیرو ترانس به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فرعی انتخاب شدند.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران از سال 1390 در کمیته‌های IECTC36و IECSC36A عضویت دارد و كميته فنی مقره‌ها كه دبيرخانه آن در پژوهشگاه نيرو مستقر است در سال 1392 بعنوان كميته فنی برتر انتخاب شد.