پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 مرداد 1398

آگهی فراخوان جلب مشارکت

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد از تولید انبوه و ساخت داخل میکرواینورترهای هوشمند خورشیدی به منظور استفاده در سامانه‌های کوچک خانگی حمایت نماید. در همین راستا از کلیه سازندگانی که حائز شرایط زیر بوده و توانایی ساخت میکرواینورتر فتوولتائیک را دارند، دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا پایان وقت اداری سه‌شنبه مورخ 1398/05/15 و از طریق ارسال فکس به شماره 88361601-021 و خطاب به مرکز توسعه فناوری انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو، مراتب آمادگی خود را اعلام نمایند.
شرایط متقاضیان :
- داشتن شخصیت حقوقی
- دارا بودن نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فراخوان
- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان
جهت تشریح جزئیات طرح و رایزنی در این خصوص، جلسه‌ای در روز شنبه مورخ 1398/05/19 در محل پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد که ساعت و محل جلسه متعاقبا به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تمدید فراخوان:
زمان اعلام آمادگی جهت شرکت در فراخوان تا شنبه مورخ 1398/05/26 تمدید شد. تاریخ جلسه توجیهی متعاقبا به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.