پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 تیر 1398

برگزاری چهارمین جلسه ی هم اندیشی " سند توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق" در حوزه تولید برق حرارتی

چهارمین جلسه‌ی هم اندیشی طرح در تاریخ 4/19/ 98 و با حضور جمعی از صاحب‌نظران با موضوع توسعه ، انتقال و انتشار فناوری در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای داور رضاخانی مجری طرح به بیان اهداف سند و توضیحاتی در خصوص اهمیت انتشار و پیاده سازی فناوری نتایج به دست آمده از پروژه‌های سند در صنعت پرداختند. در ادامه در راستای مدل همکاری با نیروگاه‌های برق حرارتی، آقای رضاخانی گزارشی از مهمترین مشکلات خوردگی فعلی نیروگاه های کشور را ارائه نمودند و سپس به پیشنهاد جناب آقای مهندس نمازی مقرر گردید تا یک نیروگاه به مرکز کنترل و پایش خوردگی معرفی گردد تا به مدت یک سال مرکز خوردگی، بررسی و رفع مشکلات خوردگی مربوط به آن را بر عهده گیرد.
موضوع تجهیز آزمایشگاه مرجع خوردگی هم از دیگر مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد و به عنوان یکی از اولویت‌های فعلی حوزه برق حرارتی مورد تایید قرار گرفت تا در صورت تایید و پشتیبانی جناب آقای دکتر قاضی زاده به صورت جدی در خصوص جزییات اجرای آن تصمیم گیری شود.
در پایان نیز در خصوص پروژه‌ی پوشش دهی لوله های بویلر قرار بر این شد که پس از ارایه‌ی گزارش توجیهی توسط آقای رضاخانی یک نیروگاه با همکاری جناب آقای نمازی و سرکار خانم اسدالهی معرفی شود تا در نهایت برای آن پروپوزال ارائه گردد.