پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 تیر 1398

آیین نامه ارتقای سطح آگاهی‌ها در دستیابی به توسعه برق هسته‌ای ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری با هدف ارتقا سطح آگاهی‌های اجتماعی از برق هسته‌ای، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان انرژی اتمی، آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درخصوص ارتقای سطح آگاهی، پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته‌ای را تصویب کرد.
بر همین اساس و علی‌رغم نیاز روزافزون به انرژی‌های نو و تهدیدات زیست محیطی سوخت‌های فسیلی و اهمیت استفاده از فناوری هسته‌ای برای تولید برق، به دلیل نوپا بودن نیروگاه‌های هسته‌ای ارزیابی دقیقی از ابعاد فرهنگی و اجتماعی مرتبط با این تأسیسات راهبردی وجود ندارد.
لذا آیین نامه اجرایی مورد اشاره با هدف ایجاد پذیرش اجتماعی برق هسته‌ای بخصوص در مناطقی که ساختگاه‌های این نوع انرژی در آن‌ها استقرار یافته اند، به تصویب رسید.