پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 تیر 1398

نماینده پژوهشگاه نیرو به سازمان ملی استاندارد ایران معرفی شد

در نظام نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو، توسعه و ترویج استاندارد، تأمین خدمات آزمایشگاهی و پایش و نظارت بر رعایت استانداردها و حفظ کیفیت در کلاس جهانی از وظایف پژوهشگاه نیرو قلمداد شده است.
از اصلی‌ترین مزایای رعایت استانداردها می‌توان به مواردی چون قابلیت اطمینان و پایداری در تأمین برق، افزایش بهره‌وری از طریق ارتقاء کیفی کالاها و تأسیسات و بهبود بهره‌برداری، پوشش‌دهی ملاحظات زیست‌محیطی و ایمنی، اقتصادی نمودن تأمین برق اشاره نمود.
تحقق موارد فوق مستلزم تأمین کیفیت و مطابقت با استاندارد کالاهای تخصصی مورد استفاده در صنعت برق می‌‎باشد. علاوه بر آزمون و تست کالاها و تجهیزات داخلی و خارجی، بازرسی و کنترل کیفیت دائمی در صنعت برق ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی‌های مدونی جهت توسعه و تدوین استانداردها و پایش و نظارت بر اجرای آنها به‌عمل آید. این برنامه‌ها شامل بررسی و تأیید صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت برق، نظارت بر اجرای برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) آنها، بررسی گواهی آزمون‌های نوعی، آزمون‌های جاری و آزمون‌های دوره‌ای به منظور صدور گواهی کیفیت محصولات و اعتباردهی به تأمین‌کنندگان کالاها و تجهیزات می‌باشد. نظارت و پایش مذکور و همچنین ممیزی آزمایشگاه‌های مرجع، توسط بازرسینی صورت می‌پذیرد که خود بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی تأیید صلاحیت می‌شوند.
بر این اساس و بر اساس ابلاغیه نظام‌نامه استانداردهای صنعت برق از سوی مقام عالی وزارت نیرو و نقش و مأموریت پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی اصلی و اجرایی وزارت نیرو در مدیریت فعالیت‌های تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت برق و انرژی، در راستای برقراری تعامل با سازمان ملی استاندارد ایران و الزام ثبت پژوهشگاه نیرو در سامانه جامع استانداردسازی (سمایار)، خانم مهندس مهرنوش هور مدیر توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت برق و انرژی، به عنوان نماینده پژوهشگاه نیرو، به سازمان ملی استاندارد ایران معرفی گردید.
به منظور افزایش هماهنگی، یکپارچگی و نظم پذیری، ساماندهی امور مربوط به نیازسنجی، اولویت بندی، تدوین، بهبود مستمر و به‌روزرسانی استانداردهای مورد نیاز صنعت برق و انرژی، مقرر است کلیه فعالیت‌های مربوطه در تعامل با پژوهشکده‌های تخصصی و شرکت‌های مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توانیر و ساتبا در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و انرژی‌های تجدیدپذیر، با راهبری مدیریت ذی‌ربط به صورت متمرکز انجام گیرند.
هدف از اجرای این برنامه‌ها تحقق اهدافی چون: وحدت رویه و یکپارچگی در فرآیندهای کنترل کیفیت صنعت برق و انرژی، سیاست‌گذاری‌های متمرکز و توسعه توانمندی‌های ساخت داخل و حمایت های لازم از آنها، ارتقاء کیفی کالاها به‌ویژه محصولات داخلی و توسعه بازارهای هدف اعم از بین المللی، منطقه‌ای و داخلی، یکپارچگی و قابلیت اعتماد اطلاعات در خصوص اقلام، کالاها، تجهیزات و کنترل کیفیت در صنعت برق و انرژی می‌باشد.