پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 19 تیر 1398

جلسه بررسی و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه فیمابین شهرداری آمل و کنسرسیوم مدیریت و تبدیل پسماند به انرژی برگزار گردید

به منظور بررسی و نهایی‌سازی تفاهم‌نامه فیمابین شهرداری آمل و گروه همکاری (کنسرسیوم) مدیریت و تبدیل پسماند به انرژی، جلسه‌ای با حضور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آمل، نماینده شورای اسلامی شهر آمل، نمایندگان شهرداری آمل و اعضاء گروه همکاری پسماند برگزار گردید.
پیرو جلسه اعضاء گروه همکاری پسماند با استانداری مازندران در دی ماه سال 1397 و اعلان آمادگی شهرداری آمل، همچنین جلسه گروه همکاری با شهرداری، شورای اسلامی شهر و سازمان مدیریت پسماند شهر آمل در بهمن ماه 1397، موضوع عقد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه اجرای پروژه مجتمع پردازش و تبدیل پسماند به انرژی در منطقه آمل مطرح گردید.
در همین ارتباط در جلسه 17 تیر ماه 1398 فیمابین گروه همکاری و سازمان مدیریت پسماند شهر آمل، پیش‌نویس تفاهم‌نامه فیمابین نهایی گردید.
لازم به ذکر است در تاریخ 28 آذر ماه 1397 و همزمان با هفته پژوهش، تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو، شرکت گروه مپنا و شرکت گروه پترو انرژی شهر (متعلق به بانک شهر) با محوریت توسعه فناوری‌های اولويت‌دار استحصال انرژی از پسماند (WTE) و احداث نیروگاه مشترک منعقد گردید و گروه همکاری (کنسرسیوم) مدیریت و تبدیل پسماند به انرژی تشکیل گردید.