پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 تیر 1398

Iona Capital در مشارکت با Wensleydale Creamery اقدام به تولید انرژی از محصول جانبی فرایند تولید پنیر نمود

مدیر صندوق پایدار کم کربن شرکت Iona Capital، یک قرارداد تضمین شده با Wensleydale Creamery برای تولید بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات ساعت انرژی در سال از محصول جانبی یک فرایند تولید پنیر تنظیم نمود.
طی این توافق نامه جدید، نیروگاه بیوگاز Leeming در Yorkshire شمالی متعلق به شرکت Iona Capital با استفاده از آب پنیر، محصول جانبی ارزشمند حاصل از فرآیند تولید پنیر Yorkshire Wensleydale که شهرتی جهانی دارد، حدود ۱ میلیون متر مکعب گاز سبز تولید میکند. این فرآیند با استفاده از هضم بی‌هوازی صورت گرفته و عملاً ۱۰ هزار مگاوات ساعت انرژی حرارتی که می‌تواند نیاز گرمایی ۸۰۰ خانه در طول سال را برآورده کند، تولید می‌نماید.
شرکت Wensleydale Creamer تولید کننده پنیر، سالانه ۴۰۰۰ تن پنیر را در کارخانه لبنیاتی خود در شهر Hawes در Yorkshire تولید می‌کند. این توافق بین Iona و Wensleydale Creamery می‌تواند بخشی از توسعه عملکرد Iona Capital در شمال شرقی انگلستان را فراهم نمایند. این مدیر سرمایه‌گذاری تاکنون ۹ نیروگاه هضم بی هوازی در سراسر Yorkshire تاسیس نموده که طی آن ۱۰۰ میلیون پوند در منطقه سرمایه گذاری شده است.
نیروگاه‌های انرژی تجدید پذیر باعث کاهش انتشار معادل ۳۷۳۰۰ تن CO2 در طول سال می‌شوند. هنگامی که از آب پنیر تولید شده طی فرایند تولید پنیر عرضه شده توسطWensleydale Creamer گاز سبز تولید می‌شود، محصول باقی مانده از این فرآیند می‌تواند جهت تقویت خاک به مزارع اطراف افزوده شود؛ که این امر نمایانگر تاثیر واقعی بر چرخه اقتصادی و نقشی است که یک سرمایه گذاری هوشمند در کاهش انتشار CO2 ایفا می کند. آقای David Hartley مدیر عامل Wensleydale Creamery میگوید: "کل فرایند تبدیل شیر محلی به پنیر و نهایتاً حصول منافع اقتصادی و زیست‌ محیطی از محصول جانبی این فرآیند، بخش مهمی از طرح تجارت این شرکت به عنوان یک کسب و کار روستایی است".