پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 تیر 1398

کنفرانس 2019 و دهمین سالروز انجمن بیوگاز اروپا

انجمن بیوگاز اروپا مفتخر است در پنجمین کنفرانس بیوگاز اروپا که در ۱۹ سپتامبر سال جاری در بروکسل بلژیک برگزار می‌شود، از شما دعوت به عمل آورد. این کنفرانس رخداد مهمی در خصوص بخش بیوگاز اروپا می‌اشد. در سال گذشته 200 تن از نمایندگان صنایع، محققان و کارشناسان سیاسی در Antwerp بلژیک گرد هم آمدند تا از مزایای این کنفرانس بهره مند شوند. در این کنفرانس اهداف انجمن در ۱۰ سال آینده، شرح اهمیت ایمن سازی عرضه گاز سبز در اروپا، ضرورت نقش R&I(تحقیق و نوآوری) جهت افزایش گسترش بیوگاز و بیومتان و نیز برنامه های اخیر و آینده صنایع متمرکز در بخش انرژی، حمل و نقل و بخش برودت و حرارت پرداخته می‌شود.