پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 تیر 1398

prestige funds مبلغ ۲۲.۷ میلیون پوند برای یک نیروگاه بیوگاز سرمایه‌گذاری می‌کند

prestige funds، سرمایه گذاران بخش خصوصی کشاورزی بریتانیا، بخش انرژی پاک و بازرگانی SME شرکت‌های بزرگ و کوچک حامی ۹۹ درصد بازرگانی اروپا به سرمایه گذاری ۲۲.۷ میلیون پوند در خصوص راه اندازی یک نیروگاه شبکه گازی ۳ مگاواتی هضم بی هوازی(AD) در شمال شرق انگلیس توافق نمودند. خوراک این نیروگاه توسط ضایعات و پسماند کشاورزی Newcastle، Sunderland و Gatesheadتامین می‌شود. این واحد جدیدترین نیروگاه از مجموعه نیروگاه‌های هضم بی هوازی است که توسط prestige funds حمایت مالی می‌شود که نقش مهمی در تبدیل پسماندهای آلی کشاورزی به انرژی سبز برای مصرف منطقه ایفا می‌کنند. prestige پرداخت وام جدید به بخش هاضم‌های بی هوازی بریتانیا به مبلغی بالغ بر ۶۰ میلیون پوند از ابتدای سال جاری را تایید کرد.
prestige به عنوان یک حامی مهم مالی برای ادامه روند تولید این انرژی سبز، مشاوره‌های بازرگانی موفقی را به واحدهای هضم بی هوازی جهت بهبود فعالیت آنها ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر در مناطق روستایی بریتانیا از جمله زمین‌های کشاورزی به عنوان منابع جایگزین برای تولید انرژی، می‌تواند افزایش قیمت برق منطقه را کنترل کند. همچنین دولت به تازگی اقدام به برنامه ریزی برای ایجاد یک شبکه ملی توزیع پسماند غذایی به عنوان منبع تغذیه نیروگاه‌های هضم بی هوازی که نیازهای کربنی منطقه را کاهش می‌دهد، نموده است.