پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 خرداد 1398

برگزاری جلسه هم اندیشی با عنوان "بررسی راهکارهای اجرایی جهت تکمیل اطلس منابع انرژی زمین گرمایی کشور" – اردیبهشت ماه 1398

در روز دوشنبه مورخ 1398/2/30، جلسه هم اندیشی در خصوص بررسی راهکارهای اجرایی جهت تکمیل اطلس منابع انرژی زمین گرمایی کشور با حضور کارشناسان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و پژوهشگاه نیرو در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان انرژی‌های تجدید پذیر برگزار گردید. در ابتدای جلسه، آقای مهندس نورعلیئی، مطالبی را در خصوص فعالیت‌های انجام شده در خصوص تکمیل نقشه انرژی زمین گرمایی کشور برای حضار بیان نمود. در ادامه، هر یک از مدعوین در خصوص مسائل فنی و مدیریتی نقشه یاد شده، نقطه نظرات خود را بیان نمودند. در خاتمه، از سوی همه شرکت کنندگان در جلسه، اقداماتی به منظور تکمیل نقشه منابع انرژی زمین گرمایی کشور پیشنهاد گردید. همچنین، بر این موضوع تأکید شد که همکاری‌های مشترک پژوهشگاه نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در این حوضه، با جدیت بیشتری، اجرا گردند.