پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 اردیبهشت 1398

بازدید علمی از بزرگترین سیستم چیلر جذبی خورشیدی برودتی کشور نصب شده در پژوهشگاه نیرو

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ در این بازدید که به سرپرستی دکتر پوریا احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و با حضور مجریان طرح چیلر جذبی مهندس داود محمدی و مهندس تهمینه سخن صفت، روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار شد، دانشجویان از نزدیک با بزرگترین سیستم چیلر جذبی خورشیدی برودتی نصب شده در کشور آشنا شدند.
این چیلر هم اکنون در بام طبقه سوم ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو مستقر است که در سال 1395 راه‌اندازی شده است. در این سیستم از ترکیبی از کلکتورهای ایرانی و آلمانی استفاده شده است.
براساس این گزارش، در این بازدید توضیحات کاربردی در ارتباط با این سیستم از قبیل اجزای مختلف سیسستم و نحوه عملکرد و کنترل سیستم توسط مجریان طرح، به دانشجویان داده شد. همچنین تجربیاتی نظیر چالش‌ها و مشکلات مواجه شده در راه اندازی چنین سیستم‌هایی به دانشجویان ارائه گردید.
در پایان نیز مجریان طرح مذکور به تمام پرسش‌های دانشجویان پاسخ دادند و سعی بر آن شد که دید عملیاتی دانشجویان در حوزه سیستم های خورشیدی افزایش یابد.
این بازدید در راستای تحقق اصل تعلیم و تربیت دانشگاهی و آشنایی دانشجویان با صنعت و فعالیت‌های اجرایی منتج از تحقیقات انجام شد.