پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 اردیبهشت 1398

برگزاری نشست درباره استفاده از سيستم‌های الكترودياليز برای تصفيه آب و فاضلاب

با توجه به اهميت استفاده از روش‌های جديد برای تصفيه آب و فاضلاب نيروگاه‌ها، همواره اين موضوع در زمره دغدغه‌های مديران و متخصصين اين صنعت بوده است كه البته اين دغدغه از ديد تهيه كنندگان سند مديريت آلاينده‌ها در صنعت برق نيز به دور نبوده است.
بر اين اساس از شركت مگا بعنوان يكی از مهمترين شركت‌های خارجی حاضر در ايران و دارنده تكنولوژی‌های مختلف مرتبط با الكترودياليز دعوت گرديد تا در تاريخ 1398/2/24 در خصوص توانمندی‌های خود در اين بازار توضيحاتی ارائه نمايند. در اين جلسه توانمندی‌ها و محدوديت‌های اين روش برای تصفيه آب و فاضلاب مورد مداقه قرار گرفت و مشخص گرديد كه در بسياری از بخش‌های صنعت برق می‌ توان اين فناوری را بكار گرفت. يكی از دلايل برتری اين روش همانا كاهش شديد قيمت آن طی ساليان اخير ذكر شده است كه اين فناوری را قابل رقابت با ديگر فناوری‌های سنتی خود كرده است.