پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 اردیبهشت 1398

انتصاب معاون پژوهشکده توزیع

طی حکمی از سوی دکتر محمدصادق قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو مهندس امیرفرشاد فتحی به سمت معاون پژوهشکده توزیع منصوب شد.
در حکم ایشان بر تعامل سازنده با خبرگان صنعت توزیع برق کشور در راستای تحقق سیاست‌ها و برنامه های اعلام شده از سوی رئیس پژوهشکده توزیع تاکید شده است.
همچنین در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از زحمات خانم مهندس نیکی مسلمی در زمان تصدی مسئولیت قدردانی شد.