پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 اردیبهشت 1398

مسئول بهداشت، ایمنی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو منصوب شد

در حکم ایشان بر انجام و پیشبرد اهدافی نظیر سیاست‌گذاری و ابلاغ استراتژی‌های لازم جهت استقرار، نگهداری و توسعه نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‎ زیست (HSE)، مدیریت جلسات HSE و طرح مسائل و مشکلات مربوطه، مدیریت ریسک از طریق اجرای برنامه‌های شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات در پژوهشگاه نیرو، مدیریت نظام بازرسی و ممیزی‌های دوره‌ای HSE در پژوهشگاه نیرو، تهیه، تدوین و ابلاغ مستندات (مقررات، آیین‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های (HSE) با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی و معیارهای علمی داخلی و خارجی و نظارت و پایش بر اجرایی شدن این مستندات، مدیریت بحران و ایجاد آمادگی لازم درشرایط اضطراری در بین کلیه کارکنان و پیمانکاران پژوهشگاه، مدیریت دانش و ارتقاء فرهنگ HSE در پژوهشگاه نیرو با هماهنگی واحدهای ذیربط، نظارت بر HSE پیمانکاران شاغل در پژوهشگاه نیرو، نظارت بر فرایند خرید، نگهداری و استفاده صحیح از تأسیسات، لوازم و تجهیزات HSE، ثبت و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث، طرح‌ریزی و اجرای معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره‌ای کارکنان و شناسایی بیماری‌ها و آسیب‌‌های شغلی و غیر شغلی در مراحل اولیه و اقدام جهت پیشگیری از ابتلاء کارکنان به بیماری‌های ناشی از کار، مدیریت اجرای برنامه‌های شناسایی و ارزیابی عوامل زیان‌آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی،روانشناسی و ارگونومیکی) و ارائه برنامه‌های کنترلی فنی - مهندسی و مدیریتی – اجرایی، مدیریت پایش و کنترل آلاینده های زیست محیطی (آب، هوا و خاک)، تحت نظارت معاونت توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه نیرو و تعامل سازنده و هماهنگی با مسئول پدافند غیر عامل پژوهشگاه نیرو و کلیه واحدها تاکید شده است.