پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 اسفند 1397

پشتیبانی بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه از تجارت پایدار کشاورزی در اوکراین

بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه، EBRD، با توجه به استراتژی خود در قبال کشور اوکراین، با تأمین مالی پروژه‌های انرژی پایدار، در فناوری نوآورانه و فعالیت‌های مرتبط با استفاده از ضایعات کشاورزی در اوکراین، سرمایه گذاری می‌کند.
به منظور توسعه، ساخت و بهره‌برداری از یک نیروگاه بیوگاز 6 مگاواتی واقع در منطقه Kirovograd در مرکز اوکراین، یک وام بلندمدت تا سقف 15 میلیون یورو (17 میلیون دلار) به گروه I&U برای تأمین مالی پروژه اعطا خواهد شد. این نخستین پروژه تحت حمایت برنامه تجارت زائدات کشاورزی اوکراین خواهد بود که توسط صندوق فناوری پاک تامین مالی می‌شود. این پروژه نخستین تأسیسات بیوگاز در اوکراین خواهد بود که ضمن کاهش مصرف انرژی و جایگزینی کود زیستی به جای کودهای شیمیایی، منجر به کاهش 24000 تن CO2 در سال خواهد شد.
این پروژه که با هدف انتقال فناوری در حوزه کاهش (انتشار) و انطباق با تغییر اقلیم تعریف شده است از مشوق مالی 534،800 دلاری مرکز تأمین مالی و انتقال فناوری بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه برای برنامه تغییر اقلیم، که توسط صندوق تأسیسات محیط زیست سبز (GEF) تأمین می‌شود و همچنین کمک هزینه 22،150 یورویی (25000 دلار) صندوق سرمایه‌گذاری همجواری اتحادیه اروپا، استفاده خواهد کرد. بخش قابل توجهی از هزینه‌های حقوقی قانونی، توسط صندوق همکاری ژاپن- بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه تأمین می‌شود.