پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 اسفند 1397

سومین نشست تخصصی مسابقه "طراحی منبع تغذیه اضطراری هوشمند خانگی"

سومین نشست تخصصی مسابقه "طراحی منبع تغذیه اضطراری هوشمند خانگی" با حضور جمعی از شرکت کنندگان و برگزارکنندگان مسابقه ، در تاریخ 8 اسفندماه برگزار شد. در این نشست ضمن اشاره به روند کلی برگزاری و هدف از اجرای مسابقه، نحوه تکمیل فرم‌های ارزیابی مسابقه تشریح شد. همچنین فرصت مناسبی جهت معرفی تیم‌ها و انجام پرسش و پاسخ میان تیم‌ها و برگزارکنندگان فراهم شد .
در این نشست دکتر قاضی زاده ریاست محترم پژوهشگاه به بیان اهمیت موضوع مسابقه پرداختند و لزوم مشارکت موثر تیم‌ها را در فرایند برگزاری متذکر شدند. در ادامه دکتر غرویان ریاست محترم مرکز شبکه هوشمند به حمایت‌های پژوهشگاه در راستای برگزاری این مسابقه اشاره کردند و هدف از اجرای مسابقه را کمک به توسعه بخش خصوصی برشمردند.
در ادامه جناب آقای مهندس کبیر، دبیر اجرایی مسابقه ، به ارائه روند برگزاری مسابقه پرداختند و آمار مشارکت‌کنندگان و وضعیت فعلی مسابقه را تشریح نمودند. همچینن جناب آقای دکتر عزیزی ، دبیر علمی مسابقه ، مسائل فنی مسابقه را مورد بحث قرار داده و نحوه دقیق تکمیل فرم‌های ارزیابی را بیان نمودند. در طول این نشست تلاش شد با مشارکت تیم‌های شرکت‌کننده به سوالات و ابهامات شرکت‌کنندگان گرامی پاسخ داده شود.
در ادامه جناب آقای مهندس اوجانی، متخصص تهیه طرح‌های کسب و کار، روش تکمیل فرم‌های ارزیابی فنی و اقتصادی را بصورت کامل تشریح نمودند و به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.
در انتها نیز یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی به بیان ویژگی‌های محصول مورد نظر خود پرداخت و آمادگی خود را جهت همکاری با تیم‌های فناور شرکت‌کننده در مسابقه اعلام نمود.