پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 اسفند 1397

برگزاری جلسه معرفی نتایج بدست آمده از اجرای مراحل اول و دوم پروژه " ارزیابی فنی و اقتصادی تأمین گرمایش روستای قینرجه با استفاده از انرژی زمین گرمایی"

در روز چهارشنبه مورخ 1397/12/8، جلسه معرفی نتایج بدست آمده از مراحل اول و دوم پروژه " ارزیابی فنی و اقتصادی تأمین گرمایش روستای قینرجه با استفاده از انرژی زمین گرمایی " در محل سالن سخنرانی ساختمان انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. جلسه مذکور با حضور اعضای تیم فنی پروژه از دانشگاه شریف، مدیر طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی و یکی از کارشناسان طرح، ناظر پروژه، کارشناسانی از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای دکتر حکاکی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و مدیر پروژه، گزارشی از فعالیت های انجام شده در مراحل اول و دوم پروژه را برای حضار ارائه نمود. در ادامه، نقطه نظرات حاضرین در مورد فعالیت‌های صورت گرفته و برنامه‌های آتی پروژه، بیان گردیده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به مطالب مطرح شده توسط کارشناسان مجری پروژه و بنا به نظر سایر کارشناسان حاضر در جلسه، مقرر گردید که در آینده نزدیک، شرح خدمات پروژه، با هماهنگی با طرح انرژی زمین گرمایی، قدری تغییر نماید.