پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 بهمن 1397

طراحی و ساخت پایلوت هاضم تر اختلاط كامل (CSTR) از منبع فضولات دامی جهت بومی‌سازی در كشور

عنوان فراخوان: طراحی و ساخت پایلوت هاضم تر اختلاط كامل (CSTR) از منبع فضولات دامی جهت بومی‌سازی در كشور
  • شروع فراخوان: 1396/6/1
  • پایان فراخوان: 1396/6/10
  • وضعیت: با دانشگاه بوعلی‌سینا همدان قرارداد شد
  • نوع واگذاری: دانشگاهی
  • درخواست همکاری: اتمام زمان درخواست همکاری