پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 بهمن 1397

امكان‌سنجی فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی و اجرایی كاربرد فناوری هضم بیهوازی در بخش مدیریت فاضلاب و پساب صنایع لبنی كشور

عنوان فراخوان: امكان‌سنجی فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی و اجرایی كاربرد فناوری هضم بیهوازی در بخش مدیریت فاضلاب و پساب صنایع لبنی كشور
  • شروع فراخوان: 1396/7/1
  • پایان فراخوان: 1396/7/10
  • وضعیت: در مرحله بررسی پروپوزال
  • نوع واگذاری: دانشگاهی
  • درخواست همکاری: اتمام زمان درخواست همکاری