پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 بهمن 1397

یک شرکت مدیریت پسماند اولین تولیدکننده بیوگاز برای تزریق به خط لوله کالیفرنیا است

شرکت مدیریت پسماند CR&R نخستین بهره‌برداری از واحد تولید گاز طبیعی تجدیدپذیر (RNG) در مقیاس تجاری و تزریق آن به خط لوله گاز در ایالت کالیفرنیا را انجام داد. پسماندهای آلی در واحد هضم بیهوازی شرکت به بیوگاز تبدیل می‌شوند و سپس گاز ارتقاء می‌یابد و از طریق خط لوله SoCalGas توزیع می‌شود. این پروژه متعلق به شرکت Stanton، واقع در کاليفرنيا است، که تأمین سرمایه آن عمدتاً توسط بخش خصوصی و تا حدی از منابع دولتی صورت گرفت.
از RNG، که منبع اولیه تولید آن ضایعات سبزیجات و مقداری از پسماندهای مواد غذایی 15 شهر مجاور است، برای تأمین سوخت 90 کامیون حمل زباله شرکت استفاده می‌شود؛ با این حال، در طرح‌های آینده قرار بر این است که کل ناوگان حمل زباله مشتمل بر 900 کامیون از این گاز تجدیدپذیر استفاده نماید. استفاده از این منابع موجب کاهش دی اکسید کربن و سایر آلاینده‌ها می‌شود.