پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 بهمن 1397

هضم بیهوازی فرصت اقتصادی بزرگی برای بریتانیا است

رئیس اجرایی انجمن منابع زیستی و هضم بیهوازی بریتانیا (ADBA) به دبیر مالی خزانه‌داری، در مورد مزایای اقتصادی و محیط زیستی هضم بیهوازی نوشت.
بنا بر گفته این انجمن، در صورت حمایت از فناوری نوآورانه، بریتانیا می‌تواند امیدوار به جذب بودجه‌های جهانی کربن با بهره پایین باشد. صنعت هضم بیهوازی بریتانیا توانایی ایجاد 35000 شغل روستایی دارد و حمایت از بخش فنی-کشاورزی در حال رشد، به بریتانیا این فرصت را می‌دهد که در کانون پتانسیل 1 میلیارد پوندی صنعت جهانی بیوگاز قرار گیرد. ADBA صنعت هضم بیهوازی بریتانیا را به عنوان یک فرصت اقتصادی بزرگ برای بریتانیا توصیف کرده است.
کميسيون ملی زیرساخت بریتانیا برآورد می‌نماید که جمع‌آوری سراسری پسماند مواد غذايی در انگلستان به جای دفن یا سوزاندن آن، به مقامات محلی کمک می‌کند تا 400 ميليون پوند در هزینه‌های سرمايه‌گذاری اولیه و 1/1 ميليارد پوند در هزینه‌های بهره‌برداری بین سال‌های 2020 و 2050 صرفه‌جویی کنند.
در صورت استفاده از پتانسیل کامل، صنعت هضم بیهوازی بریتانیا می‌تواند 30 درصد از تقاضای گاز یا برق خانگی بریتانیا را به ویژه در مناطق روستایی تأمین کند. هضم بیهوازی همچنین از طریق تولید انرژی تجدیدپذیر در داخل و کود طبیعی سرشار از مواد مغذی، می‌تواند امنیت انرژی و کیفیت خاک را به عنوان مهمترین اهداف سیاست دولت بهبود بخشد.