پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 بهمن 1397

یک پنجم گاز طبیعی شرکت اورگان می‌تواند از گاز طبیعی تجدیدپذیر (RNG) تأمین شود

طبق گزارش جدید وزارت انرژی، شرکت اورگان می‌تواند تا حدود یک پنجم نیاز فعلی گاز طبیعی خود را با تولید گاز طبیعی تجدیدپذیر تأمین کند. براساس این گزارش، اگر شرکت اورگان تمام توان خود را برای استفاده از گاز طبیعی تجدیدپذیر به کار بگیرد، می‌تواند از انتشار سالانه حدود 2 میلیون تن گاز گلخانه‌ای به اتمسفر جلوگیری کند. تقویت تولید بیشتر گاز طبیعی تجدیدپذیر همچنین می‌تواند منافع اقتصادی را در نتیجه جایگزینی گاز طبیعی که در حال حاضر به طور انحصاری از خارج از کشور وارد می‌شود با انرژی محلی، بوجود آورد.
طبق گزارش، هاضم‌های بیهوازی در حال حاضر برای تولید بیوگاز در 26 ایستگاه بزرگ تصفیه‌خانه فاضلاب اورگان بکار می‌روند.