پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 17 بهمن 1397

آگهی فراخوان عمومی

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد با هدف بهينه سازی مصرف انرژی در بخش سرمايش خانگی و بمنظور توسعه بازار موتورهای پربازده كولری، با متقاضیان، مشارکت نماید. در این طرح مشارکتی، در فاز اول، 5000 عدد كولر آبی 7000 از طريق تعويض موتور با موتورهای پربازده با مشخصات فنی موردنظر ارتقا داده می‌شود و بصورت پایلوت، برای 5000 مشترك اجرا شده و در فاز بعدی، اين عمليات برای تعداد بيشتری اجرا خواهد شد.
شرایط متقاضی:
1- داشتن شخصیت حقوقی.
2- دارا بودن نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فراخوان توسط متقاضی یا شریک رسمی وی.
3- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان.
4- دارا بودن خط تولید موتور پربازده کولر آبی توسط متقاضی یا شریک رسمی وی.
لذا بدینوسیله از کلیه سازندگان و سرمایه گذارانی که حائز شرایط فوق می باشند دعوت به عمل می آید، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه، مورخ 97/11/27و از طریق ارسال نامه رسمی به شماره فکس 88078296 و خطاب به مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته پژوهشگاه نیرو، مراتب آمادگی خود را اعلام نمایند.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 88364623 تماس حاصل نمایند.