پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 بهمن 1397

اولین پرواز تجاری با استفاده از سوخت تولیدشده از بیوگاز

اولین پرواز تجاری در جهان با استفاده از سوخت جت توسط شرکت هواپیمایی Virgin Atlantic از اورلاندو به لندن انجام شد. این پرواز با بوئینگ 747 عصر جدیدی در مسافرت‌های هوایی کم کربن ایجاد خواهد کرد. با استفاده از تلفیق علم شیمی، فناوری زیستی، علوم مهندسی و کاتالیز، آزمایشگاه ملی Pacific Northwest و شریک صنعتی آن شرکت LanzaTech نشان دادند که می‌توان کربن را بازیافت و در پروازهای تجاری بکار گرفت.
شرکت LanzaTech یک فناوری منحصر بفرد برای بازیافت کربن در اختیار دارد که مشابه با روش‌های مرسوم تخمیر عمل می‌کند اما، به جای استفاده از شکر و مخمر برای تولید الکل، گازهای سرشار از کربن- مانند گازهای تولیدشده در سایت‌های تولید صنعتی- را توسط باکتری به سوخت و مواد شیمیایی مانند اتانول تبدیل می‌کند.