پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 بهمن 1397

دستورالعمل تبدیل ضایعات گیاهی به بنزین

در سال 2014، در مرکز شیمی سطحی و کاتالیز KU Leuven، محققان موفق به تبدیل خاک اره به اجزاء سازنده بنزین شدند. از طریق یک فرآیند شیمیایی سلولز موجود در خاک اره به زنجیره‌های هیدروکربن تبدیل می‌شود. از این هیدروکربن‌ها به عنوان ماده افزودنی در بنزین استفاده می‌شود. بنزین سلولزی حاصل، یک سوخت زیستی نسل دوم است.
به منظور انجام این نوع پالایش زیستی، محققان یک رآکتور شیمیایی آزمایشگاهی ساخته‌اند که می‌تواند در مقیاس کوچک بنزین سلولزی تولید کند. اما پرسش این است که چگونه می‌توان این محصول را در مقیاس صنعتی تولید کرد. محقق این تحقیق، آرون دینیر بررسی کرده است که در کدام بخش از فرایند پالایش، بهتر است سلولز به بنزین اضافه شود تا بنزین زیستی حاصل شود. به عبارت دیگر، دستورالعمل استفاده از بنزین سلولزی تهیه شده است که بخش صنعت می‌تواند به طور مستقیم از آن استفاده نماید: بدون از دست دادن کیفیت بنزین و استفاده حداکثری از تأسیسات موجود.