پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 07 بهمن 1397

اتانول تجدیدپذیر اروپایی در سال 2017

ePURE گزارشی در مورد اتانول تجدیدپذیر در اروپا منتشر کرده است. این گزارش شامل آمار و ارقام سال 2017 در زمینه تولید اتانول تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا، میزان مواد اولیه استفاده شده برای تولید آن و میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌باشد. در سال 2017، اعضایe5/84  ePURE 4میلیارد لیتر اتانول تولید کردند که 81% برای استفاده سوخت بود و بطور میانگین در مقایسه با سوخت فسیلی به میزان 70% کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به دنبال داشته است.