پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 دی 1397

امضای تفاهم‌نامه همكاری میان پژوهشگاه نيرو، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و شرکت دیبا انرژی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، این تفاهم‌نامه میان پژوهشگاه نيرو به نمايندگی دكتر محمدصادق قاضی‌زاده رئیس پژوهشگاه نیرو، خانم دکتر نیراعظم خوش‌خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و مهندس سیدحسن دیباجی مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت دیبا انرژی پگاه مبادله شد.
بر اساس تفاهم‌نامه مبادله شده؛ مطالعات ارزیابی زنجیره ارزش تولید محصولات مختلف از جلبک مبتنی بر مفهوم پایلوت اجرا شده توسط پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه بیوتکنولوژی، مطالعات ارزیابی بازار و فناوری برای توسعه کسب و کار واحدهای مقیاس کوچک و تکثیرپذیر تولید همزمان برق، حرارت و فرآورده‌های زیستی مبتنی بر جلبک، انجام مطالعات تکمیلی و تجاری‌سازی پایلوت اجراشده توسط پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه بیوتکنولوژی در مقیاس واقعی با مشارکت شرکت از جمله موضوعات همکاری طرف‌ها  می‌باشد.
بر اساس این گزارش، به منظور اجرايی نمودن و پيگيری مفاد اين تفاهم‌نامه پس از انعقاد آن، شرکت دیبا انژری پگاه با همکاری پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه بیوتکنولوژی، نسبت به تکمیل مطالعات فنی و اقتصادی بکارگیری واحدهای مقیاس کوچک و تکثیرپذیر تولید همزمان برق، حرارت و فرآورده‌های زیستی مبتنی بر جلبک اقدام می‌نماید.
بر این اساس، مشارکت پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه بیوتکنولوژی با شرکت دیبا انژری پگاه در موضوعات همکاری ذکر شده، شامل انجام خدمات مشاوره، تعیین مشخصات فنی و نظارت در طول دوره مطالعات ارزیابی فنی و اقتصادی و در طول دوره نصب و بهره‌برداری واحدها است.
این تفاهم‌نامه با همکاری مرکز توسعه فناوری‌های انرژی زیست‌توده پژوهشگاه نیرو به امضاء رسیده و این مرکز نماینده پژوهشگاه در اجرای تفاهم‌نامه مذکور می‌باشد.
اخبار بیشتر در مورد پایلوت اجرا شده توسط پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از طریق لینک زیر قابل دسترسی می‌باشد.