پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 دی 1397

رئیس جمهور ترامپ لایحه مزرعه 2018 را امضا کرد

در تاریخ 20 دسامبر، رئیس جمهور ترامپ لایحه 867 میلیارد دلاری تحت عنوان "صورتحساب مزرعه 2018" را تصویب کرد. به موجب این لایحه، که "قانون بهبود کشاورزی" یا H.R.2 نامیده می‌شود، چندین برنامه مرتبط با انرژی از جمله برنامه "انرژی روستایی برای آمریکا" و برنامه "کمک به گیاهان انرژی‌زای زیستی" بازتصویب خواهند شد.
حدود 9 ماه برای تصویب این قانون تلاش شد. رهبران کمیته کشاورزی مجلس نمایندگان و سنا متن گزارش کنفرانس لایحه صورتحساب مزرعه 2018 را در تاریخ 10 دسامبر منتشر کردند. نسخه‌ای از گزارش کنفرانس نشان می‌دهد که این لایحه شامل بازتصویب چندین برنامه مرتبط با انرژی از جمله برنامه "بازارهای پایه زیستی"، برنامه "کمک به پالایشگاه زیستی"، برنامه "انرژی زیستی برای سوخت‌های پیشرفته"، برنامه "آموزش سوخت بیودیزل"، برنامه "انرژی روستایی برای آمریکا"، برنامه "انعطاف‌پذیری در خوراک اولیه" و برنامه "کمک به گیاهان انرژی‌زای زیستی" می‌شود.
برای اجرای این لایحه، کارگروه فراسازمانی فرصت‌های بیوگاز تشکیل می‌شود که وظیفه آن هماهنگ کردن سیاست‌ها و برنامه‌ها به منظور شتاب‌بخشی به تحقیقات در حوزه بیوگاز و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های بیوگاز و اجرای یک برنامه جدید تحت عنوان بکارگیری کربن و آموزش بیوگاز می‌باشد که هدف آن اختصاص کمک‌های مالی به افراد واجد شرایط است تا مزایا و فرصت‌هایی که بیوگاز می‌تواند برای صنایع ، جوامع و شرکت‌های خدماتی روستایی ایجاد کند را به عموم و تولیدکنندگان بیوگاز آموزش دهند.