پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 08 دی 1397

امضای قرارداد پروژه تحقیقاتی با شرکت انرژی گستران تجدیدپذیر- دی 1397

پیرو فراخوان بعمل آمده، شرکت انرژی گستران تجدیدپذیر جهت اجرای پروژه تحقیقاتی " امکان سنجی بهره برداری از پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی، بررسی گلوگاه‌های توسعه آن‌ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آن‌ها در کشور" انتخاب گردید. قرارداد واگذاری پروژه در دی ماه 1397 بین پژوهشگاه نیرو و شرکت مذکور منعقد گردید. مدت زمان اجرای این پروژه، 6 ماه می‌باشد. سیستم‌های پمپ حرارتی زمین گرمایی، انواعی از سیستم‌های سرمایش و گرمایشی هستند که به کمک حرارت ذخیره شده در زیرزمین، فضاها را در تابستان، خنک و در زمستان، گرم می‌کنند. مهم ترین مزیت پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی نسبت به سایر سیستم‌های تهویه مطبوع رایج، مصرف برق کمتر آن‌ها است.
علیرغم مزایای این سیستم‌ها و حتی طراحی و نصب موفقیت آمیز چند دستگاه از آنها در کشور، کماکان پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی در ایران، ناشناخته بوده و بهره برداری از آنها توسعه نیافته است. هدف اصلی از اجرای این پروژه، بررسی همه جانبه پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی و آسیب شناسی دقیق علل عدم توسعه آن‌ها در کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور رفع موانع شناسایی شده، می‌باشد.