پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 دی 1397

گزارش کارگاه کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت آب (28 آذر)

اینترنت اشیا به عنوان یکی از مفاهیم جدید حوزه فناوری و کسب‌وکار پا به عرصه وجود نهاده است و امید است که تحولات عظیمی در صنایع مختلف ایجاد کند. صنعت آب نیز از این قضیه مستثنا نبوده و تا حد زیادی تحت تأثیر این فناوری قرار گرفته است. در همین راستا و باهدف کمک به توسعه فناوری‌های پایش و کنترل هوشمند آب و کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا، کارگاهی با عنوان کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت آب و کشاورزی با مشارکت پژوهشگاه نیرو و اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که خلاصه مطالب آن به شرح ذیل می‌باشد:
در ابتدا مفهوم اینترنت اشیاء، معماری و ویژگی‌های آن بررسی شد و سپس به معرفی مزایای سیستم‌های پایش هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا نسبت به سیستم‌های پایش سنتی از قبیل اسکادا پرداخته شد. در ادامه، چشم‌انداز بهره‌گیری از اینترنت اشیا در صنعت آب و کشاورزی بر اساس مطالعات جهانی و وضعیت داخلی کشور ارائه شد. علاوه بر این، پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط سازمان‌های تحقیقاتی معتبر بین‌المللی در رابطه با بهره‌گیری از رویکرد اینترنت اشیا در حوزه آب و کشاورزی و دستاوردهای آن موردبررسی قرار گرفت. در گام بعد، تجارب جهانی کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت آب و کشاورزی و دستاوردهای پروژه‌ها و پایلوت‌های مختلف در سراسر جهان به عنوان مرجعی مناسب برای برنامه‌ریزی‌های آتی ارائه گردید. از دیگر بحث‌های مطرح‌شده در این کارگاه "ملاحظات امنیتی اینترنت اشیا" بود که به عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز این حوزه می‌بایست به صورت جدی به آن پرداخته شود. درنهایت، مدل‌های کسب‌وکاری و استارتاپ‌های موفق جهانی در حوزه سیستم‌های پایش و کنترل هوشمند آب مبتنی بر اینترنت اشیا به عنوان موضوع نهایی در دستور کار کارگاه قرار گرفت.

عناوین اصلی مطالب ارائه‌شده:

  • اینترنت اشیا، معماری، ویژگی‌های و مزایا
  • چشم‌انداز بهره‌گیری از اینترنت اشیا در صنعت آب و کشاورزی
  • تجارب جهانی استفاده از رویکرد اینترنت اشیا در صنعت آب و کشاورزی
  • ملاحظات امنیتی اینترنت اشیا
  • مدل‌های کسب‌وکاری موفق در حوزه سیستم‌های پایش و کنترل هوشمند آب مبتنی بر اینترنت اشیا