پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 دی 1397

تمدید گواهی نامه 17025 آزمایشگاه سازه‌های انتقال نیرو در اولین دوره ارزیابی مراقبتی استانداردISO/IEC 17025

آزمایشگاه سازه‌های انتقال نیرو پژوهشگاه نیرو(واقع در شهر اراک) در سال گذشته (1396) با مدیریت و برنامه ریزی مرکز آزمایشگاه‌های مرجع موفق به اخذ گواهینامه بین‌المللی 17025/ISO/ IEC از مرجع اعتباردهی آنالیتیکای (Analitica) روسیه گردید.
با توجه به اینکه اعتبار این گواهینامه 3 ساله و مشروط به موفقیت در ارزیابی‌های مراقبتی سالیانه و عدم وجود عدم انطباق با استاندارد است، این مهم با اقدامات مرکز آزمایشگاه‌های مرجع و انجام ممیزی‌های داخلی (هر شش ماه یکبار) و ارزیابی‌های ماهیانه در جهت تداوم و بهیود سیستم کیفیت میسر گردید و این آزمایشگاه موفق شد پس از ارزیابی توسط ارزیابان مرکز اعتباردهی بین‌المللی آنالتیکا روسیه در آذر ماه سال جاری (1397) در دو بخش فنی و سیستم کیفیت، بدون عدم انطباق، گواهینامه 17025 اخذ شده را حفظ نماید و از سوی مرکز اعتباردهی آنالیتیکا گواهینامه مذکور تمدید گردید.
بر اساس این گواهینامه آزمایشگاه سازه‌های انتقال نیرو می تواند برای یک سال دیگر فعالیت‌های خود را به عنوان آزمایشگاه مرجع بین‌المللی و مورد تأیید سازمان بین المللیILAC(International Laboratory Accreditation cooperation) ، در زمینه انجام آزمون‌های مرتبط در سطح جهانی ادامه دهد.
لازم به توضیح است که مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های مرجع پژوهشگاه نیرو سابق بر این دارای گواهینامه مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 17025/ISO/ IEC از مرجع اعتباردهی DAKSS(DAP) آلمان بودند.