پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 آذر 1397

در حاشیه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو از کتاب "قانون جامع صنعت برق "رونمایی شد.

با توجه به ماموریت خاص پژوهشگاه نیرو در صنعت برق کشور و نظر به شناسایی پژوهشگاه نیرو به عنوان یک «سازمان توسعه‌ای» توسط هیأت محترم وزیران و وظیفه‌ی جدید این پژوهشگاه در زمینه‌ی مدیریت تحقیقات صنعت برق، پروژه‌ «تدوین قانون جامع صنعت برق » در مهرماه 1395 به تصویب رسید که در آذرماه 1397، مراحل تدوین آن به پایان رسید و در روز پژوهش و در حاشیه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، با حضور مهندس مهاجری معاون وزير در امور تحقيقات و منابع انسانی رونمایی گردید.
با توجه به ضرورت کدگذاری قوانین، تیم کارشناسی پروژه توانست قانون جامع صنعت برق را که حاوی کلیه‌ی قوانین موجود و لازم الاجرا در صنعت برق کشور است، در 6 بخش، جمع‌آوری و موضوع‌بندی نماید. از قانون جامع صنعت برق به عنوان «کد قانون برق» یاد می‌شود.