پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 آذر 1397

برگزاری سومین جلسه هم‌اندیشی طرح "توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی در صنعت برق"

در حاشیه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، سومین جلسه هم‌اندیشی طرح در تاریخ 97/9/25 و با حضور جمعی از متخصصین، دانشگاهیان، ذینفعان و کارشناسان شرکت‌های مختلف در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای داور رضاخانی، مجری طرح آخرین اقدامات انجام گرفته در خصوص طرح را ارائه نمودند.سپس شرکت‌کنندگان نقطه نظرات،پیشنهادات و مشکلات را بیان نمودند.مقرر گردید نقطه نظرات و پیشنهادات ایشان در بازنگری طرح مورد استفاده قرار گیرد.