پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 آذر 1397

ارائه دستاوردهای طرح‌های فناوری برای ارتقای توان، عمر و راندمان واحدهای گازی بزرگ نیروگاهی در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

ارائه دستاوردهای طرح‌های فناوری برای ارتقای توان، عمر و راندمان واحدهای گازی بزرگ نیروگاهی در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو. جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو در روز پژوهش (25 آذرماه 1397) در محل پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد.