پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 آذر 1397

برگزاری نشست تخصصی "آسیب شناسی عدم توسعه بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در کشور" - آذر ماه 1397

در روز دوشنبه مورخ 1397/9/12، نشست تخصصی "آسیب شناسی عدم توسعه بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در کشور" با همکاری انجمن علمی انرژی زمین گرمایی کشور، در محل سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این جلسه، نمایندگانی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، وزارت علوم، دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، آقای مهندس نورعلیئی، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، تاریخچه مختصری از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه انرژی زمین گرمایی در کشور را برای حضار ارائه نمودند. در ادامه، آقای دکتر ابراهیمی، سخنرانی کوتاهی در خصوص مشکلات فعلی جهت بهره برداری از انرژی زمین گرمایی در کشور، ارائه نمودند. سپس، هر یک از شرکت کنندگان در جلسه، نقطه نظرات خود را در خصوص موانع پیش برد بهره برداری از انرژی مذکور در کشور، مطرح نمودند. بعضاً برخی از افراد، راهکارهای پیشنهادی خود جهت رفع موانع توسعه کاربرد انرژی زمین گرمایی را نیز ارائه نمودند. در خاتمه جلسه، مجری طرح انرژی زمین گرمایی، همه نقطه نظرات را جمع بندی کرده و برای حاضرین در نشست، بیان نمود. در پایان، مقرر گردید که در آینده نزدیک، جلسات مشابه به صورت تخصصی برای هر یک از زیر حوزه‌های انرژی زمین گرمایی، برگزار گردد.