پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 آذر 1397

انرژی زیستی می‌تواند سوخت اروپا را به مدت 43 روز در سال 2018 تأمین کند

طبق گزارش بیوانرژی اروپا، زیست‌توده می‌تواند نیازهای انرژی 28 کشور عضو را از تاریخ 19 نوامبر تا پایان سال تامین کند. ارقام نشان می‌دهد که اروپا به مدت 293 روز در سال 2018 به انرژی فسیلی و هسته‌ای و به مدت 72 روز به انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی زیستی، تکیه خواهد کرد.
آمارها نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها رشد قابل توجهی در زمینه انرژی زیستی صورت گرفته است. براساس اعلامیه چاپ شده بیوانرژی اروپا، انرژی زیستی در سال 2000 تنها 18 روز انرژی پاک را برای اروپاییان به ارمغان آورد.