پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 آذر 1397

EBA شروع به همکاری با پروژه H2020 Pilots4U می‌کند

EBA اخیرا همکاری خود را با پروژه Pilots4U آغاز کرده است. Pilots4U یک پروژه H2020 است که یک پایگاه داده سهل الوصول از واحدهای پایلوت و نمایشی دسترسی آزاد برای اقتصاد زیستی اروپایی ایجاد کرده است.
از آنجا که واحدهای پایلوت و نمایشی بسیار پرهزینه و نیازمند تخصص خاص هستند، واحدهای دسترسی آزاد به‌صرفه‌ترین روش برای حمایت از ایجاد نوآوری‌های صنعتی در بازار هستند. با این حال، کمبود آگاهی از در دسترس بودن، نوع واحد و مقیاس واحدها، مانع متمرکز ساختن آنها می‌شود. پایگاه داده Pilots4U به شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در بخش اقتصاد زیستی کمک خواهد کرد تا دسترسی آسان‌تری به واحدهای در حال آزمایش داشته باشند که می‌تواند راه‌حل‌هایی برای حمایت از توسعه نوآوری‌ها در محصولات فراهم کند.
در حال حاضر، پایگاه داده Pilots4U شامل 353 واحد از 99 سازمان واقع در 19 کشور است. شبکه فعلی به طور مداوم در حال گسترش است و هدف آن ترسیم همه واحدهای موجود با توجه به موضوع و سطح آمادگی فنی می‌باشد. حوزه‌های فناوری تحت پوشش پایگاه داده عبارتند از: کشت و برداشت جلبک، هضم بیهوازی، فرآوری شیمیایی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری‌های مواد، جداسازی مکانیکی، جداسازی فیزیکوشیمیایی، پیش فرآوری، تبدیل ترموشیمیایی.