پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 آذر 1397

شرکت اسکانیا با تولیدکنندگان انرژی از زباله در سوئد در زمینه آزمایشات نوین بیوگاز همکاری می‌کند

تولید بیوگاز از زباله به عنوان سوخت خودرو و تأمین گرمایش موضوع جدیدی نیست و شرکت اسکانیا چند سالی است که از بیوگاز به عنوان منبع انرژی جایگزین و پایدار استفاده می‌کند. با این حال، چند آزمایش نوآورانه که شرکت در آن همکاری دارد، می‌تواند منجر به توسعه این فناوری برای تولید برق در آینده شود.
اسکانیا با همکاری متخصصان بازیابی انرژی شرکت Tekniska verken، در حال تست یکی از موتورهای خود با استفاده از بیوگاز خام- بیوگاز پالایش نشده- است. در این پروژه بیوگاز پس از تولید در مخازن هضم بیهوازی به صورت مستقیم و بدون پالایش یا بهبود کیفیت از جمله حذف دی‌اکسید کربن و ذرات دیگر، به عنوان سوخت در موتور اسکانیا برای مدت 600 ساعت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
اسکانیا امیدوار است که این موتور بتواند با گاز خام کار کند. در این صورت این فرآیند سریع‌تر و ارزان‌تر از تولید بیوگاز برای تولید برق و منبع باارزش دیگر از انرژی جایگزین، از مواد بازیافتی خواهد بود. هرچند این ایده هنوز در مرحله آزمایشی است.