پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 02 آذر 1397

پروژه بیوگاز کوه اورست جایزه معتبر حفاظت کوه را از UIAA برد

پروژه بیوگاز کوه اورست، در میان بیست و دو نامزد از سراسر جهان، جایزه حفاظت از کوهستان 2017 را بخاطر راه‌حل پیشگامانه خود برای برطرف کردن تأثیر چند دهه زباله انسانی در کوه اورست و دیگر مناطق دورافتاده، مرتفع و دارای آب و هوای سخت، برد.
گری پورتر، یکی از بنیانگذاران پروژه بیوگاز کوه اورست می‌گوید: هر یک از این پیشنهادات پتانسیل ایجاد تغییر در حفظ و نگهداری ورزش کوهنوردی را دارند که برای ما اهمیت دارد. اینکه ما این جایزه را بردیم، مانند تحقق یک رویا برای تیم ما است.